“Wij staan voor een samenleving waarin iedereen telt en mee kan doen.
We vinden dat elk mens recht heeft op werk en een zinvolle invulling van zijn
of haar leven met werk, scholing en dagactiviteiten”

Erbij horen, gewaardeerd worden, nodig zijn; dat wil toch iedereen?

Een ‘inclusieve’ samenleving waarin iedereen zijn plaats kan vinden, die uitnodigend is en mensen insluit is niet vanzelfsprekend. Dit vraagt inzet en betrokkenheid van iedereen.

Dat is niet een passief of beschrijvend begrip, maar vooral een actief begrip, een werkwoord. Inclusie is iets waar cliënten, gemeenten, bedrijven, instellingen en particulieren moeite voor moeten doen.

Inclusie Noord is een werk, leer en (re-) integratie bedrijf dat actief is in Noord-Nederland. Wij bieden werktrajecten, werkgerichte dagbesteding en stage/leerplekken aan voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

In het verleden moesten mensen leren zich aan te passen aan hun omgeving om mee te doen. Dat is integratie. Bij Inclusie Noord gaan we een stap verder! De samenleving moet open staan voor iedereen, iedereen moet kunnen meedoen met de eigen mogelijkheden en beperkingen. Zoek je betaald werk, vrijwilligerswerk, scholing, dagbesteding of heel iets anders? Bij Inclusie Noord ondersteunen we je bij het vinden van jouw plek!

Jij bent bij ons van harte welkom!